Platform as a Service

Toto riešenie poskytuje možnosť využívať informačnú platformu v model služby. Je to kompletné a hotové prostredie pre spustenie ľubovoľnej aplikácie klienta. Zabezpečujeme všetky zložky, vrátane operačného systému a databázy prispôsobených potrebám danej aplikácie. Služba je prístupná na požiadanie, je možné ju spustiť takmer okamžite. Vďaka službám PaaS sme schopný výrazne skrátiť čas a znížiť náklady spojené s procesom nákupu, dodávky a testov informačnej techniky. Klient môže v ľubovoľnej chvíli zmeniť kľúčové parametre služby osobne alebo poveriť tým našich inžinierov v režime 24/7/365.

Všetky údaje sú prechovávané v jednom z najbezpečnejších stredísk data center v Európe a sú uložené v niekoľkých kópiách v nezávislých profesionálnych zariadeniach pre skladovanie a archivovanie údajov. Vďaka službe môže spustenie a sprístupnenie kompletného prostredia pre také aplikácie ako SAP, Microsoft Exchange alebo Microsoft Dynamics AX  trvať maximálne niekoľko minút.

Vysoká úroveň zabezpečenia
architektúra nášho dátového úložiska je založená na dvoch moderných strediskách spracovávania údajov medzi sebou prepojených svetlovodom

Naša služba poskytuje úplnú kontrolu nákladov

NAPÍŠTE NÁM:

Potrebujete informácie?
Chceli by ste neceniť
váš projekt?

CloudWorks, s.r.o.
Tvrdého 783/4, Žilina 010 01

info@cloudworks.sk

ID: 178