Disaster recovery center

Služba záložného centra nie je nič iné ako zabezpečenie nepretržitosti podnikania podniku prostredníctvom odzrkadlenia IT infraštruktúry, ktorá zodpovedá za spracovávanie kritických systémov alebo procesov. Vďaka tomu v prípade vzniku neplánovaných prerušení vo fungovaní základného umiestnenia budú služby a akékoľvek prevádzkové činnosti prepnuté do záložného strediska, v dôsledku čoho sa čas nedostupnosti služieb obmedzí na absolútne minimum. Vďaka použitiu systémov vytvárania záložných kópií porucha v základnom stredisku  neprinesie nutnosť dlhodobo obnovovať údaje.

Businesscontinuity

Záložné Dátové centrumposkytuje možnosť prepínať akékoľvek služby a prevádzkové činnosti zo základného umiestnenia do záložného strediska. Data Center ako záložné umiestnenie podniku ponúka kompletnú informačnú a telekomunikačnú infraštruktúru. Vďaka tomu prepnutie akejkoľvek prevádzkovej činnosti firmy klienta z hlavného sídla do náhradného prebieha plynulo. Toto riešenie umožňuje minimalizovať riziko straty kontroly na procesmi riadenia podniku v prípade vzniku akejkoľvek krízovej situácie.

Pozri špecifikácie záložného strediska

Stredisko spracovávania údajov sa nachádza ďaleko od výrobných systémov klienta

Možnosť obnoviť kompletnú informačnú infraštruktúru (kritické systémy, procesy, údaje, procedúry a kvalifikácie)

Prístup k telekomunikačnému spojeniu

Prístup k internetovému spojeniu

Automatickýbackupúdajov

Pomoc kvalifikovaných inžinierov.

Napíšte nám

NAPÍŠTE NÁM:

Potrebujete informácie?
Chceli by ste neceniť
váš projekt?

CloudWorks, s.r.o.
Tvrdého 783/4, Žilina 010 01

info@cloudworks.sk

ID: 257