Špecifikácia dátového úložiska Cloudworks

Cloudworks poskytuje výkonnú a bezpečnú architektúru dátového úložiska založenú na:

Servery

25 tis. virtuálnych serverov postavených na najnovších procesoroch Intel Xeon s architektúrou Haswell

Pamäť

256 TB operačnej pamäte RAM v najnovšej verzii DDR4

Backup

Pokročilý systém zálohy pracujúci s kapacitou 1200 pások LTO

Prístup k
údajom

Zaručený prístup k údajom pod 1ms

Veľký
dátový priestor

1 Petabajt priestoru pre dáta zaručujúci 400 000
vstupno / výstupných operácií za sekundu (IOPS) (200 000 zápis / čítanie 200 000)

Architektúra

Architektúra fungujúca v dvoch nezávislých strediskách vzájomne vzdialených 24 km, ktorá zaručuje nepretržité fungovanie aplikácií našich klientov

NAPÍŠTE NÁM:

Potrebujete informácie?
Chceli by ste neceniť
váš projekt?

CloudWorks, s.r.o.
Tvrdého 783/4, Žilina 010 01

info@cloudworks.sk

ID: 118