Security Operations Center

SecurityOperations Center  (SOC) je viacúrovňová služba poskytovaná vysoko kvalifikovaným tímom, ktorého úlohou je nepretržitý monitoring a zlepšovanie úrovne bezpečnosti v organizácii. Zároveň služba zahrňuje prechádzanie, zisťovanie, analyzovanie a reakciu na incidenty cybernetickej bezpečnosti pomocou technológií a dostatočne definovaných procesov a procedúr.

Monitorovanie stavu bezpečnosti klientov na základe výstrah generovaných systémom SIEM –zisťovanie a reakcia na ohrozenia 24/7/365 IT

Triage

Odovzdávanie modernizácie, patche, aktualizácie

Príprava pravidelných správ pre klientov

Monitoring IP pri vyhľadávaní ohrození

Analýza zákerných programov

Penetračné testy

Písanie a modifikujúce korelácie systémov SIEM

Spätné inžinierstvo

Podpora zavádzania systémov DLP, antimalware, Siema ďalších

Neutralizácia alebo minimalizovanie následkov botnetov

Sledovanie svetových trendov v odbore cybernetických ohrození

Nachádzanie a testovanie nových riešení v oblasti bezpečnosti

NAPÍŠTE NÁM:

Potrebujete informácie?
Chceli by ste neceniť
váš projekt?

CloudWorks, s.r.o.
Tvrdého 783/4, Žilina 010 01

info@cloudworks.sk

ID: 261