Cloud Backup

Navrhnutie a zavedenie komplexného systému backup a archivácie údajov v každom podniku predstavuje základný prvok zabezpečenia dát pred ich prípadnou stratou.

 

Systémy backupu i archivácie dát sú prierezové súbory riešení navrhnuté podľa presne určených potrieb klienta na to, aby bol chránený a aby v prípade poškodenia bolo možné čonajrýchlejšie obnoviť najcennejší kapitál podniku – údaje.

1.

Výber prispôsobených riešení

4.

Vypracovanie plánovbackupu

2.

Navrhovanie a zavádzanie siete SAN

5.

Zavednie

3.

Výber a zavedenie riešení slúžiacich na odstránenie duplikátov údajov

Napíšte nám

NAPÍŠTE NÁM:

Potrebujete informácie?
Chceli by ste neceniť
váš projekt?

CloudWorks, s.r.o.
Tvrdého 783/4, Žilina 010 01

info@cloudworks.sk

ID: 256