Data Center 1

Fyzická bezpečnosť

Budova sa nachádza v bezpečnom pásme

Stredisko je chránené betónovým múrom výšky 2 m

Ochrana 24/7/365

Ochranné pásma

 

Bezpečnosť infraštruktúry

Synchrónna replikácia údajov medzi dvomi strediskami.

Napájanie

Dve podzemné energetické prípojky stredného napätia 15kV

Systém napájania pripravený pre dodávku do 15kW/RACK

Distribúcia napájania v systéme 2N

Generátor pre výrobu prúdu

Systém udržiavania napájania UPS v systéme dokonca 2(N+1)

Rozvinutý systém monitoringu parametrov napájania

Klimatizácia

Dva nezávisle zdroje chladenia

Systém priameho chladenia procesorov vodou (DirectLiquidCooling)

Redundantný systém presnej klimatizácie

Nadmerný systémchillerovľadovej vody

Dve redundantné cesty distribúcie ľadovej vody

Možnosť schladenia na 15kW/RACK

Freecooling – obmedzenie prevádzkových nákladov

Podzemná nádrž na ľadovú vodu s energetickou kapacitou 1MWh

Ochrana životného prostredia

PUE = 1,1

(s požitím technológie DLC)

Pasívne

zdroje energie

Osvetlenie LED

v priestoroch objektu

NAPÍŠTE NÁM:

Potrebujete informácie?
Chceli by ste neceniť
váš projekt?

CloudWorks, s.r.o.
Tvrdého 783/4, Žilina 010 01

info@cloudworks.sk

ID: 527