Software ako služba -> Riadenie firmy

Riadenie firmy

Firma Cloudworksponúka službu programu pre riadenie firmy v modeli s dátovým úložiskom na základe spolupráce s renomovanými dodávateľmi programov pre riadenie triedy ERP (angl.EnterpriseResourcePlanning) , takými ako
SAP, SAP HANA, Microsoft Dynamics AX.

Moderné aplikácie
ERP v modeli služby

Individuálne zavedenie
riešenia

Prevádzková záruka
  na úrovni dokonca 99,95%

Možnosti meniť službu
podľa potrieb klienta
a jeho užívateľov

NAPÍŠTE NÁM:

Potrebujete informácie?
Chceli by ste neceniť
váš projekt?

CloudWorks, s.r.o.
Tvrdého 783/4, Žilina 010 01

info@cloudworks.sk

ID: 127