Platrofm as a service -> Virtuálny hosting

Virtuálny hosting

Pre internetové stránky platformy e-commerceako sú internetové obchody je charakteristická premenlivosť potreby výkonu informačného prostredia, keďže pohyb užívateľov na takýchto platformách podlieha časovým výchylkám.
Cloudworksposkytuje vysoko výkonné informačné platformy určené pre internetové obchody v modeli služby. Vďaka tomu našiklienti dostávajúkompletne nastavené informačné prostredie, ktoré je možné v ľubovoľnej chvíli zväčšiť. Ak pohyb užívateľov platformy e-commerce rastie, prostredie si samo pridá ďalšie inštancie serverov, databáz a ďalších potrebných zložiek a sprístupni ich na webe. Ak sa pohyb zmenšuje, dochádza k opačnémuprocesu a zdroje sa vypínajú.

Všetky poplatky sú účtované podľa skutočného využitia zdrojov.

Nízke náklady počas slabej aktivity vášho webu

Operačný výkon založený na najnovších a najvýkonnejších procesoroch Intel Xeonv technológii Haswell

Prostredie pracujúce na základe prístupu do siete internet poskytovaného prostredníctvom niekoľkých operátorov

Možnosť použitia viacrozmernej ochrany pred útokmi typu DoS/DdoS

Možnosť rozšíriť službu o prispôsobený a profesionálny systém backupu

Služba skonštruovaná na základe najmodernejšieho centra ukladania dát v Európe

Helpdesk 24/7/365

Napíšte nám

NAPÍŠTE NÁM:

Potrebujete informácie?
Chceli by ste neceniť
váš projekt?

CloudWorks, s.r.o.
Tvrdého 783/4, Žilina 010 01

info@cloudworks.sk

ID: 241