Software ako služba

SlužbaSaaSumožňuje prístup ku konkrétnej aplikácii v modeli služieb bez nutnosti kupovať program a jeho licenciu. Klient môže ľubovoľne nastavovať také hodnoty ako počet užívateľov programu alebo robiť funkčné zmeny vo vybranom type aplikácie.

 

 
Model paušálnych platieb umožňuje znižovať investičné náklady v podniku, čo poskytuje možnosť lepšieplánovať náklady v podniku.

Škálovateľnosť
Elasticita
Výmena Capex
na Opex
Vysoká úroveň
bezpečnosti
Rýchle
zavádzanie

NAPÍŠTE NÁM:

Potrebujete informácie?
Chceli by ste neceniť
váš projekt?

CloudWorks, s.r.o.
Tvrdého 783/4, Žilina 010 01

info@cloudworks.sk

ID: 54