Infastructure as a Service - Virtuálny DATA CENTER

Virtuálne data center je služba spočívajúca v sprístupňovaní informačnej infraštruktúry bez potreby kupovať technické vybavenie. V rámci tejto služby môže klient využívať o. i. servery aplikácií vybavené CPU a RAM, disky a iné v modeli služby. Klienti nemusia kupovať a udržiavať vlastnéserverovne, pretože využívajú bezpečnú infraštruktúru nachádzajúcu sa v jednom z najbezpečnejších stredísk data center v Európe.

 

Prístroje a všetky zdroje sú prístupné tzv. na požiadanie, čo znamená, že správca infraštruktúry rozhoduje kedy a koľko zdrojov je potrebné prideliť. Umožňuje to výrazne optimalizovať náklady spojené s nákupom a udržiavaním vlastných serverovní a zvýšiť zároveň úroveň bezpečnosti spravovaných zdrojov.

Bezpečnosť

Škálovateľnosť

Rýchle spúšťanie

Napíšte nám

NAPÍŠTE NÁM:

Potrebujete informácie?
Chceli by ste neceniť
váš projekt?

CloudWorks, s.r.o.
Tvrdého 783/4, Žilina 010 01

info@cloudworks.sk

ID: 254