Security -> Ochrana DoS/DDoS

Ochrana DoS/DDoS

Poistenie sa pred stratou údajov a ochrana proti útokom, ktorých cieľom je sťažiť im prístup –  to sú základné funkcie, ktoré umožňujú zachovávať nepretržitosť podnikateľských procesov. Podniknutie útoku spočíva v paralyzovaní sieťovej infraštruktúry a znemožneniu prístupu k údajom podniku. Cyber útočníci každodenne podnikajú takéto útoky využívajúc slabosti serverov. Škála problému je veľmi široká – útoky  DoS alebo DDoS boli vykonané účinne v mnohých formách s medzinárodným dosahom, pričom im to sťažilo fungovanie a znížila sa dôvera klientov voči značke. Cloudworkszabezpečuje analyzovanie prevádzky siete, monitoring miery využitia spojenia a rýchlu detekciu všetkých anomálií. Vďaka tomu sme schopný rýchlo reagovať na incidenty, ktoré môžu vytvárať ohrozenie pre prístup k údajom.

Cloudworksponúka kompletnú službu vychytávania a filtrovania volumetrických útokov prostredníctvom vlastného aj operátorského riešenia. Ochrana systému funguje na základe mitygácie, čiže monitorovania spojení po stránke nežiaduceho pohybu ale varovania pred nimi klienta. Mitygáciu spúšťajú naši inžinieri alebo klienti pomocou prehľadného panelu.

1.

Automatické filtrovanie zariadení nachádzajúcich samedzi klientom a dátovým úložiskom

2.

Využívanie aplikačného firewallu (WAF)

3.

24-hodinové monitorovanie odborníkmi z oblasti bezpečnosti, ktorí riešia problémy v priebehu útoku DoS/DdoS

Napíšte nám

NAPÍŠTE NÁM:

Potrebujete informácie?
Chceli by ste neceniť
váš projekt?

CloudWorks, s.r.o.
Tvrdého 783/4, Žilina 010 01

info@cloudworks.sk

ID: 260