Security

Všetky údaje sú prechovávané v jednom z najbezpečnejších stredísk data center v Európe a sú uložené v niekoľkých kópiách v nezávislých profesionálnych zariadeniach pre skladovanie a archivovanie údajov. Vďaka službe môže spustenie a sprístupnenie kompletného prostredia pre také aplikácie ako SAP, Microsoft Exchange alebo Microsoft Dynamics AX  trvať maximálne niekoľko minút.

NAPÍŠTE NÁM:

Potrebujete informácie?
Chceli by ste neceniť
váš projekt?

CloudWorks, s.r.o.
Tvrdého 783/4, Žilina 010 01

info@cloudworks.sk

ID: 296