Platrofmas a service -> Migrácia

Migrácia

Migrácia informačných prostredí je služba spočívajúca v prenášaní údajov z jedného informačného systému do druhého. Cloudworks vypracováva stratégiu migrácie od dátového úložiska, pričom zohľadňuje potreby klienta, analýzu nákladov, spôsob prístupu k údajom a ich bezpečnosť. Pomáhame aj vybrať vhodný balík služieb v dátovom úložisku, ktoré poskytnú maximálnu efektivitu riešenia.

Proces migrácie

Audit

Analýza

Zostavujeme harmonogramKonfigurácia prostredia

TestyProdukčné sprevádzkovanie prostredia

Ktoré systémy preniesť do dátového úložiska?

Databázy

Systémy CRM

Pošta e-mail

Systémy ERP

Výpočtové systémy

Internetové stránky

Produkčné systémy

Poštové systémy

Internetové aplikácie

Nástroje pre skupinovú prácu

NAPÍŠTE NÁM:

Potrebujete informácie?
Chceli by ste neceniť
váš projekt?

CloudWorks, s.r.o.
Tvrdého 783/4, Žilina 010 01

info@cloudworks.sk

ID: 341