Software ako služba -> Archivácia pošty

Archivácia pošty

Mnohé firmy zápasia s problémom veľkého množstva údajov. Je to zvlášť problematické v prípade úloh, ktoré sú pridelené viacerým osobám, ktoré zahajujú realizáciu projektu v priebehu jeho trvania. A práve preto Cloudworks poskytuje službu Mailpiler – čiže efektívny a elastický motor pre poštový archív.

1.

Užívateľ má možnosť
ručne zaraďovať
správy na archiváciu

3.

Možnosť automatického
prenášanie zaznačených
správ do archívu

2.

On-line prístup
k súborom uschovávaných
v archíve

4.

Rýchly prístup
k archivovaným
správam a prílohám

Napíšte nám

NAPÍŠTE NÁM:

Potrebujete informácie?
Chceli by ste neceniť
váš projekt?

CloudWorks, s.r.o.
Tvrdého 783/4, Žilina 010 01

info@cloudworks.sk

ID: 158